I celebrated my birthday on 1st October. I felt like I had to write post about it. Like I have to talk with you about my gifts, cake, party.. So let’s go for it! Oslávila som moje narodiny 1.Októbra. Cítila som, že by som mala o tom napísať článok. Ako keby som mala s vami hovoriť o mojich darčekoch, koláči, party.. Tak poďme na to!…