It’s alreadyt time when you realize that you have to do something special. You have to decorate your room, you have to buy gifts and be very, very nice to other people. It is Christmas. The most wonderful time of the year. Už je čas, kedy si uvedomíš, že musíš spraviť niečo špeciálne. Musíš si ozdobiť izbu, musíš kúpiť darčeky a byť veľmi, veľmi milá…